Inhibition of Super-Enhancer Activity in Autoinflammatory Site-Derived T Cells Reduces Disease-Associated Gene Expression

Janneke G C Peeters, Stephin J Vervoort, Sander C Tan, Gerdien Mijnheer, Sytze de Roock, Sebastiaan J Vastert, Edward E S Nieuwenhuis, Femke van Wijk, Berent J Prakken, Menno P Creyghton, Paul J Coffer, Michal Mokry, Jorg van Loosdregt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

71 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The underlying molecular mechanisms for many autoimmune diseases are poorly understood. Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is an exceptionally well-suited model for studying autoimmune diseases due to its early onset and the possibility to analyze cells derived from the site of inflammation. Epigenetic profiling, utilizing primary JIA patient-derived cells, can contribute to the understanding of autoimmune diseases. With H3K27ac chromatin immunoprecipitation, we identified a disease-specific, inflammation-associated, typical enhancer and super-enhancer signature in JIA patient synovial-fluid-derived CD4(+) memory/effector T cells. RNA sequencing of autoinflammatory site-derived patient T cells revealed that BET inhibition, utilizing JQ1, inhibited immune-related super-enhancers and preferentially reduced disease-associated gene expression, including cytokine-related processes. Altogether, these results demonstrate the potential use of enhancer profiling to identify disease mediators and provide evidence for BET inhibition as a possible therapeutic approach for the treatment of autoimmune diseases.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1986-96
Aantal pagina's11
TijdschriftCell Reports
Volume12
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 29 sep. 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Inhibition of Super-Enhancer Activity in Autoinflammatory Site-Derived T Cells Reduces Disease-Associated Gene Expression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit