Inhibitors of spinal cord regeneration: Strategies to determine the contributionof class-3 semaphorins to the inhibitory properties of the glial scar.

E. Ehlert

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Verhaagen, J., Promotor
  • Niclou, S., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning23 nov. 2011
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit