Initial biochar effects on plant productivity derive from N fertilization

Simon Jeffery (Co-auteur), Ilse Memelink, Edward Hodgson, Sian Jones, Tess F. J. van de Voorde, T. Martijn Bezemer, Liesje Mommer, Jan Willem van Groenigen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

24 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Biochar application to soil is widely claimed to increase plant productivity. However, the underlying mechanisms are still not conclusively described. Here, we aim to elucidate these mechanisms using stable isotope probing.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)435-448
TijdschriftPlant and Soil
Volume415
Nummer van het tijdschrift1-2
Vroegere onlinedatum2017
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Initial biochar effects on plant productivity derive from N fertilization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit