Initial biochar effects on plant productivity derive from N fertilization

Simon Jeffery (Co-auteur), Ilse Memelink, Edward Hodgson, Sian Jones, Tess F. J. van de Voorde, T. Martijn Bezemer, Liesje Mommer, Jan Willem van Groenigen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Initial biochar effects on plant productivity derive from N fertilization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences