Initial decay of woody fragments in soil is influenced by size, vertical position, nitrogen availability and soil origin

A. Van der Wal, W. De Boer, W. Smant, J.A. Van Veen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  88 Citaten (Scopus)
  440 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Initial decay of woody fragments in soil is influenced by size, vertical position, nitrogen availability and soil origin'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences