Initial steps towards building a large vocabulary automatic speech recognition system for the Frisian language

E. Yilmaz, Maaike Andringa, Sigrid Kingma, F.J. van der Kuip, Hans Van de Velde, F. Kampstra, J. Algra, H. van den Heuvel, D. van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

92 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 18 dec 2015

Citeer dit