Inleiding themagedeelte. Kennisontwikkeling in de moderne bedrijfsgeschiedenis van Fryslân

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  67 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)121-126
  TijdschriftDe Vrije Fries
  Volume96
  StatusGepubliceerd - dec 2016

  Citeer dit