Innate and adaptive immune proteins in the preen gland secretions of male house sparrows

Diana Carneiro, Gábor Árpád Czirják, M. Rowe (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

93 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Innate and adaptive immune proteins in the preen gland secretions of male house sparrows'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences