Innexin 3, a new gene required for dorsal closure in Drosophila embryo

F. Giuliani, G. Giuliani, R. Bauer, C. Rabouille

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Innexin 3, a new gene required for dorsal closure in Drosophila embryo'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences