Innexin7a forms junctions that stabilize the basal membrane during cellularization of the blastoderm in Tribolium castaneum

Maurijn van der Zee, Matthew A Benton, Tania Vazquez-Faci, Gerda E M Lamers, Chris G C Jacobs, Catherine Rabouille

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Innexin7a forms junctions that stabilize the basal membrane during cellularization of the blastoderm in Tribolium castaneum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences