Innovating Knowledge: Isidore’s Etymologiae in the Carolingian Period

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12-15
TijdschriftMittelalter: Hypotheses
Volume2
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit