Innovative Exuberance: Visualizing the fluctuations in painting production in the 17th-century Northern Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftArts
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2019

Citeer dit