Innovative Floating Bifacial Photovoltaic Solutions for Inland Water Areas

Hesan Ziar (Co-auteur), Bjorn Prudon, Fen-Yu Lin, Bart Roeffen, Dennis Heijkoop, Tim Stark, S. Teurlincx, Lisette de Senerpont Domis, Elias Garcia Goma, Julen Garro Extebarria, Ignacio Narvaez Alavez, Daniel van Tilborg, Hein van Laar, Rudi Santbergen, Olindo Isabella

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

43 Citaten (Scopus)
114 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Innovative Floating Bifacial Photovoltaic Solutions for Inland Water Areas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds