Insect herbivory on native and exotic aquatic plants: phosphorus and nitrogen drive insect growth and nutrient release

B.M.C. Grutters, E.M. Gross, E.S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

154 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Insect herbivory on native and exotic aquatic plants: phosphorus and nitrogen drive insect growth and nutrient release'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences