Insect pathogenicity in plant-beneficial pseudomonads: phylogenetic distribution and comparative genomics

Pascale Flury, Nora Aellen, Beat Ruffner, Maria Pechy-Tarr, Shakira Fataar, Zane Metla, Ana Dominguez-Ferreras, Guido Bloemberg, Joachim Frey, Alexander Goesmann, Jos M Raaijmakers, Brion Duffy, Monica Hofte, Jochen Blom, Theo H M Smits, Christoph Keel, Monika Maurhofer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Insect pathogenicity in plant-beneficial pseudomonads: phylogenetic distribution and comparative genomics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology