Inside Plectosphaerellaceae

A. Giraldo, P.W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Inside Plectosphaerellaceae'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences