Inspiration vs. Perspiration in Economic Development of the Former Soviet Union and China (ca. 1920–2010)

Bas van Leeuwen, D. Didenko, Peter Foldvari

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)213-246
Aantal pagina's33
TijdschriftEconomics of Transition
Volume23
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum19 dec. 2014
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit