INSTAR, a discrete event model for simulating zooplankton population dynamics

P. Hogeweg, A.F. Richter

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)275-285
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume95
  Nummer van het tijdschriftSEP
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit