Instar-Dependent Mortality-Rates of Coexisting Daphnia Species in Lake Vechten, the Netherlands

W. Hovenkamp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)487-502
  TijdschriftJournal of Plankton Research
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit