Instar-Specific Mortalities of Coexisting Daphnia Species in Relation to Food and Invertebrate Predation

W. Hovenkamp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)483-495
  TijdschriftJournal of Plankton Research
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit