Instar-specific sensitivity of specialist Manduca sexta larvae to induced defences in their host plant Nicotiana attenuata

N.M. Van Dam, U. Hermenau, I.T. Baldwin

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  53 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Instar-specific sensitivity of specialist Manduca sexta larvae to induced defences in their host plant Nicotiana attenuata'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences