Instead of pulley bands, does retrobulbar fat keep the eye muscle bellies in place and thereby act like a pulley?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

32 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Instead of pulley bands, does retrobulbar fat keep the eye muscle bellies in place and thereby act like a pulley?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences