Institutionalization of knowledge-based growth illustrated by the Dutch-Friesian dairy sector, 1895–1950

A.M. Molema, Merijn Knibbe

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Citaat (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Institutionalization of knowledge-based growth illustrated by the Dutch-Friesian dairy sector, 1895–1950'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Arts & Humanities

  Social Sciences