Institutionalization of the academic third mission: what is to be gained?

S. de Jong, L. van Drooge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Institutionalization of the academic third mission: what is to be gained?
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Institutionalization of the academic third mission: what is to be gained?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit