Instrumental learning: an animal model for sleep dependent memory enhancement.

C.H. Leenaars, C.E. Girardi, R.N.J.M.A. Joosten, I.M. Lako, E. Ruimschotel, M.A. Hanegraaf, M. Dematteis, M.G.P. Feenstra, E.J.W. Van Someren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)44-53
TijdschriftJournal of Neuroscience Methods
Volume217
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit