Insulin redirects differentiation from cardiogenic mesoderm and endoderm to neuroectoderm in differentiating human embryonic stem cells.

C.M.A.H. Freund, D. Ward-van Oostwaard, J. Monshouwer-Kloots, S. van den Brink, M.A. van Rooijen, X. Xu, R. Zweigerdt, C.L. Mummery, R. Passier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Insulin redirects differentiation from cardiogenic mesoderm and endoderm to neuroectoderm in differentiating human embryonic stem cells.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences