Intangible Heritage and the museum in an age of super-diversity. Positionpaper.

A. van der Zeijden, S.M. Elpers

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

220 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Mijlpalentype toekennenPositionpaper
Aantal pagina's5
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit