Integrated genome and transcriptome sequencing of the same cell

Siddharth S Dey, Lennart Kester, Bastiaan Spanjaard, Magda Bienko, Alexander van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

324 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrated genome and transcriptome sequencing of the same cell'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds