Integrated genome-wide analysis of transcription factor occupancy, RNA polymerase II binding and steady-state RNA levels identify differentially regulated functional gene classes

M. Mokry, P. Hatzis, J. Schuijers, N. Lansu, F.P. Ruzius, H. Clevers, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

55 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrated genome-wide analysis of transcription factor occupancy, RNA polymerase II binding and steady-state RNA levels identify differentially regulated functional gene classes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences