Integratie tweede generatie in Nederland: TIES-project onderzoekt positie en denkbeelden van kinderen van immigranten

E.L. Heering

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Hoe denken Turkse en Marokkaanse jongeren die in Nederland zijn geboren over hun situatie? En wat zijn de cijfers? Hun ouders kwamen als gastarbeiders naar Nederland,waren laag opgeleid en hebben grote moeite om een positie te behouden of te verwerven op de arbeidsmarkt.Gaat het met hun kinderen die de Nederlandse taal van jongs af aan leren en hier naar school zijn geweest beter en voelen zij zich thuis in Nederland? Deze vragen staan centraal in het onderzoek naar de tweede generatie. De tweede generatie is geboren in Nederland,het land waarin hun ouders zich vestigden als immigranten.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-2
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume24
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit