Integrating fitness components reveals that survival costs outweigh other benefits and costs of group living in two congeners

L. Brouwer (Co-auteur), M. Van de Pol, Andrew Cockburn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftAmerican Naturalist
Volume195
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit