Integrating Holocaust Research

C.M. Kristel, T. Blanke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)41-57
TijdschriftInternational Journal of Humanities and Arts Computing
Volume7
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit