Integrating more biological and ecological realism into studies of multitrophic interactions

Jeffrey A. Harvey, Mima Malčická, Jacintha Ellers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)349-352
Aantal pagina's4
TijdschriftEcological Entomology
Volume40
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit