Integrating Parasitoid Olfactory Conditioning in Augmentative Biological Control: Potential Impact, Possibilities, and Challenges

H. Marjolein Kruidhof (Co-auteur), Olga Kostenko (Co-auteur), Hans M. Smid, Louise E. M. Vet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Citaten (Scopus)
137 Downloads (Pure)

Zoekresultaten