Integrating quantitative morphological and qualitative molecular methods to analyse soil nematode community responses to plant range expansion

S. Geisen (Co-auteur), B. Snoek, F.C. Ten Hooven, H. Duyts, O. Kostenko, Janneke Bloem, H.J. Martens, C.W. Quist, Johannes Helder, W.H. van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

72 Citaten (Scopus)
387 Downloads (Pure)

Zoekresultaten