Integrating quantitative morphological and qualitative molecular methods to analyse soil nematode community responses to plant range expansion

S. Geisen (Co-auteur), B. Snoek, F.C. Ten Hooven, H. Duyts, O. Kostenko, Janneke Bloem, H.J. Martens, C.W. Quist, Johannes Helder, W.H. van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

72 Citaten (Scopus)
387 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrating quantitative morphological and qualitative molecular methods to analyse soil nematode community responses to plant range expansion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology