Integrating trait and phylogenetic distances to assess scale-dependent community assembly processes

Andros T. Gianuca (Co-auteur), Steven A. J. Declerck, Marc W. Cadotte, Caroline Souffreau, Tom De Bie, Luc De Meester

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

339 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)742-752
TijdschriftEcography
Volume40
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum16 jun. 2016
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit