Intelligence and the Mortality Difference by Education: Selection or mediation?

G.E. Bijwaard, A.M. Jones

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWorking paper/Discussion paperWetenschappelijk

22 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intelligence and the Mortality Difference by Education: Selection or mediation?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences