Intensievere landbouw? Dan ook meer natuur. Opiniepagina

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)19
TijdschriftTrouw
Nummer van het tijdschrift13 mei
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit