Intentie om een woning te kopen varieert sterk onder starters en huurders

I. Esveldt, A. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

113 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit artikel wordt onderzocht of starters en huurders die willen verhuizen, een woning willen kopen of huren en welke factoren daarop van invloed zijn. Het onderzoek is uitgevoerd met gegevens uit het WoonOnderzoek Nederland 2009. Twee derde van de huurders is van plan opnieuw te gaan huren. De gezinsfase speelt bij de verhuisgeneigde huurders een belangrijke rol in de huur- of koopplannen. Zo hebben jonge kinderloze paren een veel sterkere intentie om te kopen dan paren met kinderen. Ook huurders die nog alleen wonen, verwachten relatief vaak een woning te kopen, vooral als ze jonger zijn dan 40. Huurders die willen verhuizen om te gaan samenwonen hebben een duidelijke voorkeur voor een koopwoning, terwijl degenen die willen verhuizen vanwege de gezondheid of zorgbehoefte vrijwel allemaal willen huren. Daarnaast opteren vooral huishoudens met een hoog inkomen of een baan voor een koopwoning. Van de starters - thuiswonende kinderen die van plan zijn een zelfstandige woning te betrekken - verwachten vooral degenen die willen verhuizen om te gaan samenwonen met een partner een woning te kopen. Starters met een (deeltijd)baan hebben een hogere koopintentie dan degenen die een voltijdopleiding volgen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-20
TijdschriftBevolkingstrends
Volume2013
Nummer van het tijdschriftmei
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit