Inter- and intraspecific plant-soil feedbacks of grass species

Paola Rallo*, S. Emilia Hannula, Freddy C. ten Hooven, Koen J.F. Verhoeven, Jan Kammenga, Wim H. van der Putten

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)

Zoekresultaten