Inter- and intraspecific plant-soil feedbacks of grass species

Paola Rallo*, S. Emilia Hannula, Freddy C. ten Hooven, Koen J.F. Verhoeven, Jan Kammenga, Wim H. van der Putten

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Inter- and intraspecific plant-soil feedbacks of grass species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences