Inter-individual differences in audio-motor learning of piano melodies and white matter fiber tract architecture

Annerose Engel, Brenda S Hijmans, L. Cerliani, Marc Bangert, Luca Nanetti, Peter E Keller, C. Keysers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Inter-individual differences in audio-motor learning of piano melodies and white matter fiber tract architecture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences