Inter-laboratory comparison of three different real-time PCR assays for the detection of Pneumocystis jiroveci in bronchoalveolar lavage fluid samples.

C.F. Linssen, J.A. Jacobs, P. Beckers, K.E. Templeton, J. Bakkers, E.J. Kuijper, W.J. Melchers, M. Drent, C. Vink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Inter-laboratory comparison of three different real-time PCR assays for the detection of Pneumocystis jiroveci in bronchoalveolar lavage fluid samples.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences