Inter-specific interactions between carbon-limited soil bacteria affect behavior and gene expression

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  67 Citaten (Scopus)
  6 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Inter-specific interactions between carbon-limited soil bacteria affect behavior and gene expression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology