Interaction between a fungal endophyte and root herbivores of Ammophila arenaria

W.H.G. Hol, E. de la Peña, M. Moens, R. Cook

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  25 Citaten (Scopus)
  4 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Interaction between a fungal endophyte and root herbivores of Ammophila arenaria'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences