Interaction of soil pathogenic factors, vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi and phosphate on Plantago major L. ssp. pleiosperma Pilger (abstract)

R. Baas, C. Van Dijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)543
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume37
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit