Interactions between a belowground herbivore and primary and secondary root metabolites in wild cabbage

Moniek Van Geem, Jeff Harvey, A.M. Cortesero, Ciska Raaijmakers, R. Gols

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

188 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Interactions between a belowground herbivore and primary and secondary root metabolites in wild cabbage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds

Earth & Environmental Sciences