Interactions between above- and belowground insect herbivores as mediated by the plant defence system

T.M. Bezemer, R. Wagenaar, N.M. Van Dam, F.L. Wäckers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  186 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Interactions between above- and belowground insect herbivores as mediated by the plant defence system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology