Interactions between aboveground and belowground biodiversity in terrestrial ecosystems: Patterns, mechanisms, and feedbacks

D.U. Hooper, D.E. Bignell, V.K. Brown, L. Brussaard, J.M. Dangerfield, D.H. Wall, D.A. Wardle, D.C. Coleman, K.E. Giller, Pa. Lavelle, W.H. Van der Putten, P.C. De Ruiter, J. Rusek, W.L. Silver, J.M. Tiedje, V. Wolters

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  505 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1049-1061
  TijdschriftBioScience
  Volume50
  Nummer van het tijdschrift12
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit